Klima

Klima u Dalmaciji je većinom mediteranska.

Primorsko obilježje Dalmacije ojačano je velikim utjecajem otočnog pojasa. Prema prosječnom trajanju insolacije Dalmacija dostiže i do 2700 sati godišnje. Ljeta su uglavnom vrlo suha, a zime blage i kišovite.

Od vjetrova na jadranskom području najpoznatiji su bura, jugo i maestral. Prosječna temperatura zraka na omiškom području je oko 25 stupnjeva, dok je prosječna temperatura mora 22,6 C.

Upravljanje internet stranicama EasyEdit CMS