O nama

Hotelsko naselje Ruskamen d.o.o.
Četvrt Ribnjak 17
21317 Omiš
OIB. 53902750972
MB.1070835
Subjekt upisan kod Trgovačkog suda u Splitu reg. Broj. 060099258
Temeljni kapital 23.220.000,00 kn uplaćen u cijelosti
Član uprave: Filip Bilanović
Žiro računi: Hypo Alpe Adria Bank HR4025000091101036834, Splitska banka HR0523300031100052169

Upravljanje internet stranicama EasyEdit CMS